Kadir gecesi ibadetleri, duası nedir? Kadir gecesi okunacak mühlet ne?

ganka

New member
Katılım
10 Nis 2021
Mesajlar
6,598
Puanları
1
Konum
Ankara
Web sitesi
arkadasinigetir.com
Kadir gecesi ibadetleri, duası nedir? Kadir gecesi okunacak mühlet ne? Kadir gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul ediliyor. Kadir gecesi, namaz kılarak, Kur’an-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfar ederek ve dua yaparak kıymetlendirilmesi tavsiye ediliyor. Günahların tövbesi için edeceğimiz dualara yol göstermesi açısından İstiğfar (tövbe etme) duasını ve Kadir müddetini haberimizde bulabilirsiniz.

Müslümanlar için en değerli gecelerden olan Kadir Gecesi’nde Kur’an, Allah tarafınca Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha iyi Kadir Gecesi’nde sizler de dualar okuyabilir, namaz kılabilir, Kur’an-ı Kerim okuyarak ibadetlerinizi yapabilirsiniz.

KADİR GECESİ İBADETLERİ VE DUALARI NELER?

* Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; O’na olan sevgi, hürmet ve bağlılık hisleri yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, beyhude namazlar kılınmalı; var ise o geceye ilişkin nakledilen namazlar, onlar da ayrıyeten kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” üzere bahisler başta olmak üzere hayatî problemlerde derin fikirlere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

* kucak kucak zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden istekleri alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Kişi kendine ve öteki mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

* Fakir, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, ikram ve sadakalarla memnun edilmeli.

* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan okunmalı.

* Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ilişkin sadakati yerine getirilmeli.

* Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve öbür yakınlarımızın kandilleri kutlanmalı.


KADİR GECESİ NE FORMDA DUA EDİLMELİ?

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne biçimde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

İSTİĞFAR DUASI MANASI

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek yahut bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve kusurlarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. tekrar yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da birebir günah ve kusurları tekrar yine etmeme imkan verme, yâ Rabbi. tekrar iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin öncedeni Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi içinde her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve ortasındaki buyruklara şeksiz ve elbet iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve bir daha iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”
Hadis-i şerifte, “Her namazdan daha sonra, üç kez “Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu. Manası ise “Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek yahut bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve kusurlarıma tevbe ettim.” demektir.

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.


KADİR MÜHLETİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şeh

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

AMİN…

KADİR MÜDDETİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha güzeldir.

Melekler ve Ruh (Cebrail yahut Ruh ismindeki melek) o gece Rablerinin müsaadesiyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ’NDE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve bilhassa de son on gününde teravih namazlarını kılmaya çalışmalıyız. Olağan devirlerde itikafa girilmesi de önerilir.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, beyhude ve var ise kaza namazı kılmalıyız. Ayrıyeten bu gecelerde Hz. Muhammed kucak kucak ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ formunda dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.
 
Üst