TMMOB’den Seyfettin Atar’dan Mersin limanına ait açıklama

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Katılım
25 Eyl 2020
Mesajlar
1,418
Puanları
36
TMMOB’den Seyfettin Atar’dan Mersin limanına ait açıklama
TMMOB Mersin Vilayet Uyum Heyeti Sekreteri ve Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Lideri Seyfettin Atar, TMMOB Mersin Vilayet uyum konseyi olarak Mersin limanının genişletilmesine yönelik hazırlatılan plan, iptal ve yürütmeyi durdurma davalarına ait olarak konuştu.

PLAN İPTAL VE YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVALARINA TMMOB MERSİN VİLAYET UYUM ŞURASI MÜDAHİL OLDU

Lider Atar hususa ait olarak açıklamasında: “TMMOB Mersin Vilayet uyum heyeti olarak Mersin limanının genişletilmesine yönelik hazırlatılan Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onay ve askı süreçlerinin tamamlanması ile ilgili yapılan tüm itirazların reddedilmesinden daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafınca açılan plan iptal ve yürütmeyi durdurma davalarına TMMOB Mersin Vilayet Uyum Konseyi olarak müdahil olunmuştur.
Ayrıyeten dava etabında TMMOB Mersin Vilayet Uyum Konseyi olarak kelam konusu projeye ilişkin kıymetlendirme raporu hazırlanmış, mahkemeye müdahillik dilekçesi ile bir arada teslim edilmiştir.
Kelam konusu raporlar ve itirazlar sonucunda Mersin 2. Yönetim Mahkemesi eksper heyeti tahsis edilmiş ve eksper raporu doğrultusunda 29.04.2021 tarih ve 2020/564 sayılı karar ile Mersin Limanının kapasite artışını önbakılırsan kelam konusu sürecin gelecekte telafisi güç ziyanlar doğurabileceğinden ötürü kelam konusu süreç için yürütmeyi durdurma sonucu verilmiş ve 7 gün içerisinde bölge mahkemelerine itiraz yolunun açık olduğunu beyan etmiştir.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI UYGUN BULUNDU

Ardından Limanın mülkiyet sahibi TCDD Genel Müdürlüğü ve kiracısı pozisyondaki Mersin Memleketler arası Liman İşletmeciliği A.Ş kelam konusu yürütmeyi durdurma sonucunı Adana Bölge Yönetim Mahkemesi 2. İdari Dava dairesine itirazda bulunulmuş fakat Bölge Yönetim Mahkemesi kelam konusu yürütmeyi durdurma sonucunı uygun bularak 06.10.2021 tarih ve 2021/209Y sonucu ile onamıştır.

TEKRAR 5 KİŞİLİK BİR EKSPER HEYETİ OLUŞTURULACAK

İmar davalarında yürütmeyi durdurma sonucu alınıp çabucak sonrasında bu karar bölge yönetim mahkemesinden de onaylandığı takdirde kesin karar verilmesi gerekirken kelam konusu davalı durumda yer alan; Mersin Milletlerarası Liman İşletmeciliği A.Ş İstanbul Teknik Üniversitesi Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü döner sermaye ismine fiyat yatırmak suretiyle Mimarlık Fakültesi Kent ve Bölge Planlama Kısmı öğretim üyelerinden oluşan heyetten kelam konusu kapasite artışının sorun teşkil etmediğini içeren bir rapor almış ve bu rapor doğrultusunda Mersin 2. Yönetim Mahkemesi 15.09.2021 tarihinde bir daha 5 kişilik bir uzman heyeti oluşturulması ve naip üye atanması tarafında orta karar verilmiştir.

KELAM KONUSU SÜREÇ İÇİN KORKULAR OLUŞTU

Davalı firma tarafınca kelam konusu üniversitenin döner sermaye ünitesine maddi bedeli ödenerek alınan rapor doğrultusunda; Mersin Limanının tarihî süreçleri, kent merkezi ile bağlantısı, limanın genişlemesinin çevresel manada tesirleri göz gerisi edilerek yalnızca imar mevzuatlarına atıfta bulunarak hazırlatılan bu rapor emsal teşkil edilerek kelam konusu davanın orta sonucunda bir daha eksper talep edilmesi ve uzman listesi için muhakkak tarifler yapılması kelam konusu süreç için telaşlar oluşturulmuştur.


Maddi bedel karşılığında alınan ve mahkemeye sunulan bu rapor ayrıntılı olarak incelenip kelam konusu rapora karşı hazırlayacağımız teknik rapor mahkeme heyetine teslim edilecektir.

Ayrıyeten kelam konusu raporda imzası bulunan bireylerin bağlı bulundukları TMMOB bağlı meslek odalarının genel merkezlerine raporun incelenmesi ve meslek etik ve kararlarına karşıt bir durum olması durumunda gerekli disiplin süreçlerinin yapılması için teşebbüsler başlatılmıştır. Nihayetinde; TMMOB Mersin Vilayet Uyum Heyeti olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ve komite çalışmalarımızın da bu tarafta devam ettiğini belirtmek isterim.

MERSİN TEKFEN POLİPROPİLEN TESİSİ

Tmmob Mersin Vilayet uyum konseyi olarak; Mersin İli Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesi hudutları içerisinde mevcut durumda Toros gübre fabrikasının bulunduğu araziyi de kapsayan alan daha evvel Özel Sanayi Bölgesi ilan edilmiş, ardından 1/100000 ölçekli Etraf Nizamı Planı değişikliği yapılmış ve çabucak sonrasında polipropilen üretim tesisi için Çevresel Tesir Kıymetlendirme raporu hazırlanmıştır.

TMMOB Mersin Vilayet Uyum kurumuna bağlı odalar olarak kelam konusu süreçlere itiraz dilekçeleri hazırlanmış ve ardından kelam konusu dilekçelerin red olmasından daha sonra ise idari süreçler başlatılmıştır.

ÇEVRESEL TESİR KIYMETLENDİRME RAPORU MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

TMMOB bağlı Etraf Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odasının müdahil olduğu dava kararında kelam konusu alanda yapılması düşünülen polipropilen tesisinin çevresel tesir kıymetlendirme raporu mahkeme sonucuyla iptali ilan edilmiştir.

Ayrıyeten TMMOB bağlı Kent plancıları Odası Adana Şubesinin Özel Sanayi Bölgesi ilanı ve yer seçimine karşı açmış olduğu Danıştay Mahkemelerinde dava sürecinde olup önümüzdeki aylarda duruşmalı olarak devam edecektir.

Yalnızca TMMOB olarak değil lokal idareler ve Sivil toplum kuruluşlarının da yasal manada dava süreçleri devam etmektedir.

Tüm bu süreçler devam ederken kelam konusu bölge 15.09.2021 tarihinde Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca 1/100000 ölçekli etraf tertibi planında; Askeri yasak ve güvenlik Bölgesi(Özel Güvenlik Bölgesi) ilan edilmiş olup planın askı süreci devam etmektedir.

BU DEĞİŞİKLİKLERİN MAKSADININ NE OLDUĞUNU ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKMEKTEYİZ

Kelam konusu plan değişikliği incelendiğinde plan açıklama raporunda; Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP’de “Endüstri Bölgesi”nde yer aldığı anlaşılan ve 21/05/2021 tarih ve 4002 sayılı Cumhurbaşkanlığı sonucu ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 3. ve 4. Unsurları yeterince “Özel Güvenlik Bölgesi” olarak ilan edilen alanın Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Revizyon Etraf Nizamı Planı O33 nolu plan paftasında (Gösterim başlığı altında yer alan plan değişikliği onama sonu içerisinde kalan alanın) “Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi (Özel Güvenlik Bölgesi amaçlı)” olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Kelam konusu Özel Sanayi Bölgesinin onaylanan planlarına ve yer seçimine karşı açılan davalar devam ederken yapılan bu değişikliklerin emelinin ne olduğunu anlamakta zorluk çekmekteyiz. 2565 sayılı “askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu” ve bu kanuna ait yönetmelik kararları incelendiğinde üzerinde rastgele bir tesis bulunmayan ve ya proje evresinde dahil olmayan bu alanın kelam konusu plan değişikliği ile yalnızca devlet tasarrufunda kalması amaçlanmaktadır.

ÇEYREK ASIRLIK ANA KONTEYNER LİMANININ ÖNÜ KAPATILMIŞTIR

Ana konteyner limanı fizikî manada yer seçimi 2017 yılında revize edilen Adana-Mersin etraf tertibi planında belirlenmiştir. Ardından şu anda Özel sanayi bölgesi ilan edilen alan ise Ana konteyner limana hizmet verecek depolama alanları ve hür bölge gelişim alanı olarak planlanmıştır. Maalesef üst ölçek planlarda alınan bu kararlar 1 yıl geçmeden değiştirilmiş kentimizin çeyrek asırlık ana konteyner limanının önü kapatılmıştır.

KENT ETRAF VE İKTİSAT ALANLARINDA GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SONUÇLAR

Mersin’in gelişmesine ve sağlıklı kentler yapılanmasına set vuracak tavır ve davranışlar içerisinde olan girişimlere/yatırımlara kentimizin değerli aktörleri içinde yer alan tüm kamu kurum, kuruluşların, akademik ve meslek odalarının ve iktisat tabanlı sivil toplum yapılanmalarının geçmişten günümüze kadar ve dava evresine kadar olan süreçlerin içerisinde yer alıp müdahil olmaları ve ana aktör olarak yer almaları son derece değerlidir. Aksi taktirde kent etraf ve iktisat alanlarında geri dönüşü olmayan sonuçlar ile karşı karşıya olacağımızı tabir edebiliriz.

BU İHANETE DUR DENİLMESİ BİRİNCİ VAZİFEMİZDİR

TMMOB Mersin Vilayet Uyum Konseyi olarak kentimizin bahtını tayin edecek olan bu tip hegonomik yatırımlar özelinde gerçekleştirilmeye çalışılan bu ihanete dur denilmesi birinci nazaranvimizdir. Kentimizi yakından ilgilendiren ve Mersinin bahtını belirleyecek olan kelam konusu yatırımlar hakkında başta Mersin Valiliği olmak üzere kentimizde ki tüm Oda, STK ve kent paydaşlarının bir ortada yer almasını talep ediyor ve gerçeklerin açıklanmasında her vakit Mersin’den yana olacağımızı hürmet ile kamuoyuna sunarız” tabirlerine yer verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
 
Üst